Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Atlases procedūras, kas ir beigušās

Šajā lapā atrodama informācija par atlases procedūrām, kas izsludinātas kopš 2016. gada aprīļa un ir beigušās. 

Ja vajadzīga informācija par iepriekšējo periodu, apmeklējiet lapu par atlases procedūrām, kas izsludinātas pirms 2016. gada aprīļa

Amata nosaukums Atsauce
Administratori ar augstskolas diplomu EPSO/AD/338/17
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir zviedru valoda (SV) EPSO/AD/337/16
Maltiešu valodas (MT) jurists lingvists EPSO/AD/336/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir lietuviešu valoda (LT) EPSO/AD/335/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir itāļu valoda (IT) EPSO/AD/334/16
Juristi lingvisti darbam grieķu valodā (EL) EPSO/AD/333/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir spāņu valoda (ES) EPSO/AD/332/16
Administratori IKT drošības jomā EPSO/AD/331/16 - 4
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir lietuviešu valoda EPSO/AD/328/16 - LT
Īru valodas tulkotāji EPSO/AD/326/16 - GA
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu valoda. EPSO/AD/325/16 - DA
Izmeklētāji: muita un tirdzniecība, tabakas un viltotas preces EPSO/AD/323/16
Izmeklētāji: ES izdevumi, korupcijas novēršana EPSO/AD/323/16
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/322/16 - AD7
Laboratoriju tehniķi EPSO/AST/150/21 - 3
Ēku tehniķi EPSO/AST/150/21 - 2
Audiovizuālās jomas un konferenču tehniķi EPSO/AST/150/21 - 1
Kodoldrošības inspektori EPSO/AST/149/21
Korektori/literārie redaktori – portugāļu valoda (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Korektori/literārie redaktori – itāļu valoda (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektori/literārie redaktori – īru valoda (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektori/literārie redaktori – igauņu valoda (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektori/literārie redaktori – spāņu valoda (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektori/literārie redaktori – grieķu valoda (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Drošības asistenti – informācijas un dokumentu drošība EPSO/AST/147/19 - 3
Drošības asistenti – tehniskā drošība EPSO/AST/147/19 - 2
Drošības asistenti – drošības operācijas EPSO/AST/147/19 - 1
Asistenti arhivēšanas/reģistru pārvaldības jomā EPSO/AST/145/18
Laboratoriju palīgdarbinieki EPSO/AST-SC/11/21
Sekretāri EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Sekretāri EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Konferenču tehniķi EPSO/AST-SC/09/19
Parlamenta tehniskie darbinieki EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamenta tehniskie darbinieki EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Bruņoti apsargi EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Bruņoti apsargi EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/399/22
Administratori jūrlietu un zivsaimniecības jomā EPSO/AD/397/21
Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA) EPSO/AD/396/21
Administratori operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā EPSO/AD/395/21 - 2
Administratori digitālās kriminālistikas jomā EPSO/AD/395/21 - 1
Eksperti – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Eksperti – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Administratori datu aizsardzības jomā EPSO/AD/393/21
Administratori – revīzija, inspekcijas un novērtēšana veselības un pārtikas drošuma jomā EPSO/AD/392/21 - 3
Administratori – politikas izstrāde un likumdošana pārtikas drošuma jomā EPSO/AD/392/21 - 2
Administratori – politikas izstrāde un likumdošana veselības jomā EPSO/AD/392/21 - 1
Eksperti Šengenas acquis jomā EPSO/AD/391/21 - 2