Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

(FRONTEX) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (FRONTEX) veicina, koordinē un attīsta ES robežu pārvaldību atbilstīgi Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un ārējo robežu integrētas pārvaldības principam.

Location
Varšava (Polija)