Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

ES iestādes

ES darbības pamatā ir ES iestādes. Dalībvalstu valdības šīs iestādes izveidoja, lai tās palīdzētu sasniegt dibināšanas līgumos izvirzītos mērķus. Šīs iestādes ir Eiropas Savienības galvenie lēmēji.

EPSO atlasa kandidātus šādām ES iestādēm: Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tiesa (EST), Eiropas Revīzijas palāta (ERP), Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), Eiropas Reģionu komiteja (RK), Eiropas Ombuds, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU).

Location
Brisele (Beļģija)
Luksemburga (Luksemburga)