Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kaip pateikti paraišką?

Įdarbinimo ES institucijose atrankos procedūros skiriasi priklausomai nuo to, kokioms darbuotojų kategorijoms kandidatai teikia paraiškas.

Daugiau informacijos apie kiekvieną kategoriją rasite tolesniuose skirsniuose. Apskritai už atranką, visų pirma nuolatinių darbuotojų, atsakinga Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO).

Taip pat galite apsilankyti EPSO testų puslapyje, kuriame rasite testų apžvalgą ir sužinosite, kokių įgūdžių jums gali prireikti norint sėkmingai atlikti testus.

Daugiau informacijos rasite Tarnybos nuostatuose ir EPSO DUK puslapyje. Sužinokite daugiau apie EPSO darbuotojų pareigybes ES institucijose ir dabartines darbo galimybes.

Nuolatiniai darbuotojai

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami dviem būdais:

1) Sutartininkai. CAST nuolatinė atranka 

Sutartininkai gali būti įdarbinami pagal CAST nuolatinės atrankos procedūrą. 

CAST – tai angliško pavadinimo „Contract Agent Selection Tool“ („Sutartininkų atrankos priemonė“) santrumpa. Nuolatinė atranka reiškia, kad šis procesas yra neterminuotas, nenustatant galutinio paraiškų pateikimo termino.

Mūsų darbo galimybių puslapyje rasite CAST nuolatinį kvietimą pareikšti susidomėjimą tokiais profiliais kaip finansai, politiniai reikalai ir (arba) ES politika, sekretoriai ir tarnautojai, informacinės technologijos, teisė, komunikacija ir kt. Pareiškėjai turėtų laikytis nurodytų instrukcijų.   

Norint dalyvauti šioje procedūroje reikia susikurti EPSO aplanką ir į CAST duomenų bazę įtraukti asmeninę, profesinę informaciją ir duomenis apie išsilavinimą.

Paraiškos dalyvauti CAST nuolatinės atrankos procedūroje pateikimas nereiškia, kad kandidatai bus automatiškai kviečiami laikyti testus. 

Atsiradus įdarbinimo poreikiui, ES institucijos, įstaigos ir agentūros gali atlikti paiešką CAST duomenų bazėje ir atrinkti ribotą skaičių kandidatų, kurių įgūdžiai atitinka atitinkamus darbo reikalavimus.

Šie iš anksto atrinkti kandidatai bus pakviesti į EPSO rengiamus testus: kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų testus, kuriais vertinami su žodiniu, matematiniu ir abstrakčiu mąstymu susiję gebėjimai; įgūdžių vertinimo testą (specializacijos srities žinios) arba kalbos suvokimo testą (kalbų profilių atveju).  Kol bus atliekami testų sistemos pakeitimai, EPSO bus atsakinga tik už mąstymo testų organizavimą, bet ne už įgūdžių vertinimo testus. ES institucijų įdarbinimo tarnybos atitinkamai pritaikys sutartininkų atrankos procedūrą ir informuos atitinkamas savo tarnybas apie taikomą procedūrą.

Testus sėkmingai išlaikę asmenys gali būti pakviesti į pokalbį ir galiausiai būti įdarbinti.

Daugiau informacijos apie procesą rasite CAST nuolatiniame puslapyje, kuriame galite tiesiogiai teikti paraišką.  

 

2) Sutartininkai. Ad hoc laisvos darbo vietos

Prireikus ES institucijos, įstaigos ir agentūros taip pat gali įdarbinti sutartininkus konkrečioms pareigybėms užimti. Tokiu atveju gali būti reikalaujama, kad specialistai atliktų įvairias funkcijas – nuo finansų asistento iki socialinės srities mokslininko, svetainės administratoriaus, kibernetinio saugumo inžinieriaus ir t. t., ir tai tik keletas pavyzdžių. 

Kitaip nei CAST nuolatinio proceso atveju, kiekvienai laisvai darbo vietai nustatytas paraiškų pateikimo terminas ir pateikiama informacija apie paraišką, įdarbinimo procedūrą ir visa kita informacija.

ES institucijos, įstaigos ir agentūros skelbia apie laisvas ad hoc sutartininkų darbo vietas ir nustato savo paraiškų teikimo ir įdarbinimo procedūras

Skelbiamas laisvas sutartininkų darbo vietas rasite mūsų darbo galimybių puslapyje. 

Laikinieji darbuotojai

Laikinieji darbuotojai, paprastai ribotam laikui, įdarbinami pareigūnams pakeisti arba tam tikrų tarnybų pajėgumams sustiprinti

Laikinųjų darbuotojų gali prireikti socialinių mokslų ekspertų, projektų vadybininkų, vertėjų, mokslo analitikų, programavimo pareigūnų ir kt. pareigoms užpildyti. 

Įdarbinančios ES institucijos gali skelbti apie laisvas laikinųjų darbuotojų vietas EPSO darbo galimybių puslapyje ir pačios surengti atrankos procedūras.

Atsižvelgdamos į skirtingus konkrečiu metu iškilusius poreikius, atrankos procedūros organizavimą jos gali pavesti EPSO. Tokiu atveju prie kvietimo pareikšti susidomėjimą nurodoma atrankos procedūra ir pateikiama informacija apie pageidaujamo darbo profilį, tinkamumo kriterijus ir testus.

Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas galite rasti ES institucijų ir įstaigų laisvų darbo vietų puslapiuose.
 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (SNE)

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE) yra kvalifikuoti ES valstybių narių valstybės tarnautojai, kurie nustatytą laikotarpį dirba ES institucijoje arba agentūroje.

ES institucijos ir agentūros juos įdarbina tuomet, kai joms prireikia išskirtinių DNE turimų techninių, saugumo, teisės, finansų srities ir pan. įgūdžių.

Apie DNE pareigybes dažnai skelbiama EPSO darbo galimybių puslapyje. Visa informacija apie atrankos procedūras, delegavimo sąlygas, tinkamumo kriterijus ir užduočių pobūdį pateikiama atitinkamame pranešime apie laisvą darbo vietą. 

Įdarbinančios ES institucijos, įstaigos ir agentūros pačios organizacuo savo paraiškų teikimo ir įdarbinimo procedūras. 

Informacijos apie šiuo metu siūlomas galimybes įsidarbinti teiraukitės savo šalies nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

Kita
  • Trumpalaikiai darbuotojai

Trumpalaikius darbuotojus samdo laikino įdarbinimo agentūros užduotims ES institucijose laikinai atlikti. Jie nėra ES darbuotojai.

Trumpalaikiai darbuotojai atlieka įvairų fizinį, techninį ir kitokį konkretų darbą.

Agentūros Briuselyje

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 643 4790
E. paštas: inhouse_1230@randstad.be
Interneto svetainė: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruxelles
Tel.: +32 2 212 1920
E. paštas: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel.: +32 2 513 14 14
E. paštas: publicsector@daoust.be
Interneto svetainė: www.daoust.be

 

Agentūros Liuksemburge

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • ES ekspertai

Kurios nors ES politikos srities ekspertai gali užsiregistruoti ES institucijos ar agentūros tvarkomoje duomenų bazėje.

Atsiradus poreikiui, užsiregistravę ekspertai gali būti samdomi konkrečioms užduotims atlikti.

Sužinokite, kaip galite tapti ES Komisijos ekspertu.

Taip pat galite apsilankyti Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinės tarnybos (CORDIS) puslapyje.

 

  • Europos Parlamento narių padėjėjai

Parlamento narių padėjėjai tiesiogiai dirba su Europos Parlamento nariais ir jiems padeda atlikdami įvairias užduotis. Šios darbo vietos yra Briuselyje, Strasbūre arba Liuksemburge.

Daugiau informacijos rasite Europos Parlamento interneto svetainėje.

ES parlamentinių politinių grupių interneto svetainėse taip pat galite rasti informacijos apie jų įdarbinimo procedūras.

 

  • Laisvai samdomi kalbų specialistai

Laisvai samdomais darbuotojais ES institucijose gali dirbti vertėjai raštu ir žodžiu.

Jei norite dirbti laisvai samdomu vertėju raštu:

Jei norite dirbti Europos Komisijos, Europos Parlamento ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo laisvai samdomu vertėju žodžiu, informacijos ieškokite skyrelyje Vertimas žodžiu Europoje.

 

  • Už techninę priežiūrą atsakingi darbuotojai ir valgyklų darbuotojai

Už techninę priežiūrą atsakingus darbuotojus ir valgyklų darbuotojus įdarbina išorės paslaugų teikėjai.

Šios sutartys sudaromos pagal viešųjų pirkimų procedūras.

Daugiau informacijos rasite ES finansavimo ir viešųjų konkursų puslapyje.