Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

„Prometric“ testavimo centro taisyklės

Testavimo centro patalpose kandidatai visuomet turi elgtis profesionaliai, mandagiai ir pagarbiai. Visų egzaminų eiga nuolat stebima pasitelkus vaizdo ir garso įrašymo priemones, prižiūrėtojus salėje ir kontrolę pro stebėjimo langą. Testavimo centro administratorius turi teisę pašalinti kandidatą iš egzaminų už bet kokį testavimo centro taisyklių pažeidimą, įskaitant įžeidžiamą elgesį su testavimo centro administratoriais ar kitais kandidatais. Jei nustatoma, kad kandidatas per egzaminą pažeidė kurią nors taisyklę, testavimo centro administratorius turi apie tai pranešti įmonei „Prometric“ ir testo rengėjui. Tada „Prometric“, viena arba kartu su testo rengėju, imasi tolesnių veiksmų, kad kandidatas būtų nubaustas už savo elgesį – be kita ko, gali būti anuliuoti laikyto testo rezultatai ir (arba) pateikti civilinės arba baudžiamosios teisės kaltinimai.

 

EGZAMINŲ TURINIO IR SISTEMŲ KONFIDENCIALUMAS

 • Kompiuterinė testų pateikimo sistema, naudotojo vadovas, egzaminų turinys ir naudotojų apklausa yra viešai neskelbiama, konfidenciali įmonei „Prometric“ ir (arba) testo rengėjui priklausanti medžiaga.
 • Griežtai draudžiama bet kokiu tikslu bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis (pvz., žodinėmis, elektroninėmis, rašytinėmis ir kt.) informuoti apie kurios nors egzamino dalies turinį, jį viešai skelbti, atgaminti ar kam nors perduoti.
 • Už BET KOKIUS egzamino turinio atgaminimo ar atskleidimo veiksmus kandidatui ir bet kuriam jam nurodymus davusiam ar su juo bendrininkavusiam asmeniui bus iš karto pateikti civilinės ir (arba) baudžiamosios teisės kaltinimai.

 

TESTAVIMO CENTRO REGISTRACIJOS IR PERTRAUKŲ PROCEDŪROS

 • Norint laikyti egzaminą būtina pateikti valstybinės įstaigos išduoto galiojančio tapatybės dokumento su nuotrauka ir parašu originalą. Tai, kokie tapatybės dokumentai laikomi galiojančiais, ir jų skaičių iš anksto nustato testo rengėjas.
 • Kaskart kandidatui norint įeiti į testų laikymo patalpą, jis bus tikrinamas rankiniu metalo detektoriumi.
 • Kaskart norėdamas įeiti į testų laikymo patalpą, kandidatas turės pakelti kelnių klešnes aukščiau kulkšnių, ištuštinti ir išversti visas kišenes ir atraityti marškinių rankoves aukščiau riešų.
 • Akinius nešiojančių kandidatų bus paprašyta juos nusiimti ir leisti apžiūrėti norint įsitikinti, jog juose neįmontuota įrašomoji įranga. Didesnius papuošalus reikia palikti spintelėse, nes juose galima paslėpti įrašymo įrenginius.
 • Testo rengėjo sprendimu per egzaminus gali būti daromos planinės arba neplaninės pertraukos. Kaskart išeidamas iš testų laikymo patalpos kandidatas turi išsiregistruoti.
 • Testavimo centro administratorius informuoja kandidatus apie tai, kas leidžiama per egzaminų pertraukas, visų pirma, nurodo, ar per jas kandidatams leidžiama atsirakinti savo spintelę ir ar jie gali pasinaudoti joje saugomais mobiliaisiais telefonais ir užrašais. Norėdami per pertrauką pasiimti spintelėje saugomą daiktą, įskaitant vaistus, visi kandidatai turi iš anksto apie tai informuoti testavimo centro administratorių. Apie pakartotinius ir ilgalaikius išėjimus iš testų laikymo patalpos bus pranešta testo rengėjui.
 • Grįždamas po pertraukos kandidatas be jokių išimčių turi leisti atlikti visas saugumo patikras, pateikti galiojantį tapatybės dokumentą, užsiregisturoti ir, jei to reikalauja testo rengėjas, pateikti piršto atspaudą, kad būtų iš naujo įleistas į testų laikymo patalpą.

 

Į testavimo centrą draudžiami įsinešti daiktai ir egzaminuojamųjų elgesys testavimo centre

 • Į „Prometric“ testavimo centrą draudžiama įsinešti ginklų.
 • Į testų laikymo patalpą draudžiama be leidimo įsinešti asmeninių daiktų. Tokiems daiktams priskiriami viršutiniai drabužiai, galvos apdangalai, maistas, gėrimai, rankinės, portfeliai, užrašų knygelės, laikrodžiai, mobilieji telefonai, elektroniniai įrenginiai, dėvimosios technologijos ir kt.
 • Naudotis užrašais, spausdintine medžiaga ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis testų laikymo patalpoje griežtai draudžiama, išskyrus atvejus, kai testo rengėjas leido tai daryti. Testavimo centro darbuotojai nurodys užsakovo taikomą su leidžiamais naudoti daiktais susijusią tvarką.
 • Testavimo centro administratorius konfiskuos bet kokius testų laikymo salėje rastus užrašus arba elektroninius įrenginius.
 • Testų laikymo patalpoje leidžiama naudoti tik minkštus ausų kištukus (be laidelių ir virvelių) ir centre duodamas popierines servetėles.
 • Pasibaigus testui visa testų centro administratoriaus duota medžiaga turi būti grąžinama. Norėdamas per egzaminą iš testų centro administratoriaus gauti naujų juodraščio lapų, kandidatas prieš tai turi grąžinti panaudotus juodraščio lapus.
 • Lengvi aprangos elementai, nusiimti ar nusivilkti dėl patogumo, pvz., megztiniai, švarkai, šalikai ir pan. turi būti pakabinti ant egzaminuojamojo kėdės, bet ne pasidėti ant kelių ar ant darbo stalo. Viršutiniai drabužiai, pvz., sunkūs paltai, šiltos striukės su gobtuvu, lietpalčiai ir kt., testų laikymo patalpoje draudžiami.
 • Griežtai draudžiama kalbėtis su kitais testų laikymo patalpoje esančiais kandidatais, žiūrėti į jų kompiuterių ekranus, testo medžiagą ar užrašus.

 

Pastaba. Jei šios taisyklės prieštarauja užsakovo ir (arba) testo rengėjo taikomai tvarkai, laikomasi ne jų, o tos tvarkos.

 

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Šias taisykles nustatė „Prometric“. Už šį turinį EPSO nėra atsakinga, jis gali būti keičiamas.