Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

ES institucijos

ES institucijos yra ES sistemos pagrindas. Jas sukūrė nacionalinės vyriausybės steigimo sutartyse nustatytiems tikslams įgyvendinti. Šios institucijos yra pagrindiniai sprendimus priimantys Europos Sąjungos organai.

EPSO vykdo kandidatų atranką darbui šiose ES institucijose: Europos Parlamente, Europos Vadovų Taryboje, Europos Sąjungos Taryboje, Europos Komisijoje, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT), Europos Audito Rūmuose (EAR), Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK), Europos regionų komitete (RK), Europos ombudsmeno tarnyboje, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) tarnyboje.

Location
Briuselis (Belgija)
Liuksemburgas (Liuksemburgas)