Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kada sužinosiu CAST/P klausimų su keliais atsakymų variantais testo rezultatus?

  • Testų rezultatai pranešami kandidato EPSO aplanke po maždaug 10–15 dienų nuo testų laikymo laikotarpio pabaigos.
  • Prieš paskelbiant rezultatus jie jau būna patikrinti, pripažinti ir patvirtinti. Paskelbus rezultatus klausimų tikslumo ginčyti nebegalima. 

Ką daryti, jeigu per nuotolinius testus kiltų techninių arba organizacinių problemų, dėl kurių galėtų nukentėti mano testo eiga arba rezultatai?

Jei kiltų problema:

  • įspėkite prižiūrėtoją arba nedelsdami informuokite specialų kontaktinį / pagalbinį asmenį, kad būtų galima greitai rasti sprendimą, ir paprašykite, kad incidentas būtų užregistruotas raštu, IR
  • per 1 kalendorinę dieną (t. y. iki dienos, einančios po testų dienos, pabaigos) užpildę internetinę kontaktinę formą praneškite apie problemą EPSO ir trumpai ją aprašykite.