Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Milyen további eljárások várnak rám, ha az Európai Bizottságnál olyan álláshelyre vennének fel, ahol érzékeny és minősített információkat kell kezelnem?

Az (EU) 2015/444 bizottsági határozat[1] 10. cikke (2) bekezdésének értelmében a magas szintű bizalmasságot igénylő, érzékeny és minősített információkat (EU-minősített adatokat) kezelő európai bizottsági munkatársaknak megfelelő szintű biztonsági engedéllyel („EU SECRET”) kell rendelkezniük.

A Bizottság egyes szervezeti egységei rendszeresen kezelnek magas szintű bizalmasságot igénylő, érzékeny és minősített információkat, ezért érdekük, hogy az ilyen információkhoz hivatalból hozzáférő munkatársaik megfelelő szintű biztonsági engedéllyel („EU SECRET”) rendelkezzenek .

Előfordulhat tehát, hogy egy versenyvizsga sikeres pályázóit arra kérjük, hogy vessék alá magukat a határozatban előírt biztonsági eljárásnak; ez ugyanis előfeltétele annak, hogy az Európai Bizottság bizonyos álláshelyeire felvételt nyerjenek. Ezt a követelményt az érintett álláshelyre vonatkozó álláshirdetés egyértelműen feltünteti. A sikeres pályázóknak késznek kell lenniük az ellenőrzési eljáráson való részvételre.

A biztonsági ellenőrzési eljárást a pályázók állampolgársága szerinti tagállam illetékes nemzeti hatósága végzi. Az eljárás tagállamonként jelentősen eltérhet. Javasoljuk, hogy a pályázók jelentkezés előtt tájékozódjanak az eljárásról.


[1] A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).