Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Milyen szakmai tapasztalatra van szükségem?

Question categories:

Bizonyos esetekben feltétel lehet, hogy a pályázó az adott területen szakmai tapasztalattal rendelkezzen.

Ahhoz, hogy szakmai tapasztalatát figyelembe lehessen venni, annak olyan, tényleges munkaviszonynak kell lennie, amely során Ön:

  • alkalmazottként (bármilyen típusú szerződés alapján) vagy szolgáltatás nyújtójaként
  • fizetés ellenében
  • ténylegesen munkát végzett.

Szakmai tapasztalata csak akkor vehető figyelembe, ha annak tartalma a versenyvizsga-felhívásban vagy a pályázati felhívásban ismertetett feladatok vonatkozásában releváns.

A szakmai tapasztalat a következőképpen vehető figyelembe:

  • Fizetett munka, szerződésfajtától függetlenül (alkalmazott, önálló vállalkozó, köztisztviselő, vállalkozó, szabadúszó, szakértő stb.).
  • Önkéntes munka: csak az az önkéntes munka vehető figyelembe, amelyért valamiféle kompenzációt kapott. Az önkéntes munkának mind a ledolgozott munkaórák száma, mind az időtartam tekintetében összehasonlíthatónak kell lennie a teljes munkaidős munkával.
  • Szakmai gyakorlat: csak a fizetett szakmai gyakorlat vehető figyelembe.
  • Kötelező katonai szolgálat: a kötelező katonai szolgálat csak olyan időtartamban vehető figyelembe, amely nem haladja meg az említett szolgálatnak az Ön állampolgársága szerinti tagállamban előírt hivatalos időtartamát. (Katonai szolgálatra a versenyvizsgán való részvételre jogosító képesítés megszerzése előtt vagy után is sor kerülhet.)
  • Szülési szabadság/szülői szabadság/örökbefogadás esetén járó szabadság: ez a szabadság csak akkor vehető figyelembe, ha munkaszerződés keretében kerül rá sor. Ezzel szemben nem vehető figyelembe, amennyiben az eseményre (szülésre vagy örökbefogadásra) azon időszak alatt kerül sor, amikor Ön munkanélküli. 
  • PhD: a fizetés nélküli doktori programok is szakmai tapasztalatnak minősülnek legfeljebb hároméves időtartamig, feltéve hogy doktori fokozat megszerzéséhez vezettek.
  • Részmunkaidős munka: a részmunkaidős munkavégzés időtartama a ledolgozott munkaidővel arányos mértékig számítható be. Ha Ön például hat hónapig dolgozott félmunkaidőben, az három hónap szakmai tapasztalatnak számít.

Szakmai tapasztalat csak akkor vehető figyelembe, ha arra a versenyvizsgán való részvételre jogosító oklevél megszerzését követően került sor.