Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA)

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) upravlja u ime Europske komisije europskim programima i inicijativama. Blisko surađuje sa svojim matičnim glavnim upravama koje obavljaju zakonodavne i strateške poslove povezane s oblikovanjem politika. To su glavne uprave CNECT, DEFIS, GROW, RTD i SANTE, koja je vodeća glavna uprava za HaDEA-u. Rad HaDEA-e zasniva se na ambiciji Europske komisije da pomogne u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID-19 tako da bude zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za trenutačne i buduće izazove.

Location
Bruxelles (Belgija)