Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

(EUSPA) Agencija Europske unije za svemirski program

Svemir je bitan u našem životu, u radu i u igri. Temeljna je misija EUSPA-e provedba svemirskog programa EU-a i pružanje pouzdanih, sigurnih i zaštićenih usluga povezanih sa svemirom, uz maksimalno povećanje njihovih društveno-gospodarskih koristi za europsko društvo i poduzeća. EUSPA potiče razvoj inovativnih i konkurentnih sektora na početku i na kraju proizvodnog lanca te surađuje s cjelokupnom svemirskom zajednicom EU-a, čime pomaže jačanju inovacija na kojima počiva europsko gospodarstvo i pridonosi sigurnosti građana EU-a i sigurnosti Unije i država članica, a istodobno jača i stratešku autonomiju EU-a.

Location
Prag (Češka)