Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Hoće li povjerenstvo za odabir pri bodovanju rubrike "Talent Screener" (Probir talenata) uzeti u obzir sve dijelove moje prijave?

Ne, odabir na temelju kvalifikacija temelji se ISKLJUČIVO na odgovorima iz rubrike Talent Screener.

Povjerenstvo za odabir ne uzima u obzir informacije iz drugih dijelova prijave.