Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Painéil

successful candidate

An nuashonrú is déanaí: 17/11/2022 

 

Foilsítear painéil EPSO ar fad ar leathanaigh ábhartha an chomórtais. Ó mhí na Bealtaine 2018 i leith, níl siad liostaithe a thuilleadh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tá síneadh curtha le bailíocht na bpainéal seo a leanas. Is féidir go gcuirfear síneadh le tréimhse bhailíochta na bpainéal sin arís amach anseo.

Is ceart breathnú ar an leathanach seo chun an nuacht is déanaí a fháil.


Painéil atá Dúnta

Ós rud é gur cuireadh síneadh roinnt uaireanta le bailíocht na bpainéal do chineál/líon áirithe comórtas, chinn an tÚdarás Ceapacháin, i gcomhaontú le hinstitiúidí agus comhlachtaí uile an Aontais lena mbaineann, na painéil seo a leanas a dhúnadh: