Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairm san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos tá na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus ‘Uirlis roghnúcháin maidir le gníomhairí ar conradh’ (CAST) – gan aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh (CAST buan).

Roghnaigh an ceann a oireann do do chuid scileanna agus féach conas iarratas a dhéanamh.

Job title Domain(s) Grade Institution/EU body Location(s) Deadline
Oifigigh bheartais i réimse an fhuinnimh núicléach An Eolaíocht agus Taighde AD 7 Institiúidí an Aontais, (JRC) An tAirmheán Comhpháirteach Taighde Lucsamburg (Lucsamburg), Geel (an Bheilg), Petten (an Ísiltír), Karlsruhe (an Ghearmáin), Ispra na hIodáile, An Bhruiséil (an Bheilg), Seville (an Spáinn)
Cigirí cosaintí núicléacha An Eolaíocht agus Taighde AD 7 Institiúidí an Aontais, (JRC) An tAirmheán Comhpháirteach Taighde Lucsamburg (Lucsamburg), Karlsruhe (an Ghearmáin), Ispra na hIodáile, Petten (an Ísiltír), Geel (an Bheilg), An Bhruiséil (an Bheilg), Seville (an Spáinn)
Cumarsáid
Job title Grade
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Job title Grade
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
An Riarachán Poiblí Eorpach
Job title Grade
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV
Teicneolaíocht Faisnéise
Job title Grade
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV
Teangacha
Job title Grade
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV
Dlí
Job title Grade
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV
Foireann tacaíochta
Job title Grade
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II
Acmhainní Daonna
Job title Grade
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Security
Job title Grade
Oibríochtaí slándála, lena n-áirítear slándáil réigiúnach (CAST Permanent) FG III, FG IV
Oibríochtaí slándála (CAST Permanent) FG II
Slándáil theicniúil (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Slándáil faisnéise agus doiciméad (CAST Permanent) FG III, FG IV
Slándáil TF (CAST Permanent) FG III, FG IV