Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairm san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh fostaíochta institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

Molaimid duit leathanach folúntas post Líonra Gníomhaireachtaí AE a cheadú freisin.


Job vacancies
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Beartais An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV (ACER) an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh Liúibleána (An tSlóivéin)
Saineolaí - Forbairt táirgí sonraí Teicneolaíocht Faisnéise FG IV (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil Cóbanhávan (an Danmhairg)
Speisialtóir Acmhainní Daonna Acmhainní Daonna FG IV FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Vársá (an Pholainn)
Oifigeach tionscadal An Riarachán Poiblí Eorpach FG III (CEPOL) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Búdaipeist (an Ungáir)
Gníomhairí Cláir Taighde An Eolaíocht agus Taighde FG IV An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Eolaíochta sa Bhithfhaisnéisíocht An Eolaíocht agus Taighde FG IV (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú Stócólm na Sualainne
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Rialála An Eolaíocht agus Taighde AD 6 (ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán Heilsincí na Fionlainne
Cartlannaí - Cartlanna leictreonacha An Riarachán Poiblí Eorpach AST 1 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir Sinsearach sna hEolaíochtaí Aistritheacha An Eolaíocht agus Taighde AD 8 (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach Amstardam (an Ísiltír)
Speisialtóir – Scrúdaitheoir Fóiréinseach, Fóiréinsic Malware An Riarachán Poiblí Eorpach AD 6 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Rúnaí aistriúcháin na Bulgáire Teangacha AST-SC 1 Comhairle an Aontais Eorpaigh An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann ar an Aonad CUMARSÁIDE Cumarsáid AD 9 (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair Bilbao (an Spáinn)
Speisialtóir Sinsearach – Ceann Foirne – Bainistíocht Seirbhíse Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Gníomhairí ar conradh Teicneolaíocht Faisnéise N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Ceann an Aonaid um Chosc agus Taighde An Eolaíocht agus Taighde AD 9 (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair Bilbao (an Spáinn)
Ceann Aonaid TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 11 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Legal Officer Dlí AD 6 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) Vailete Mhálta
Speisialtóir - Bainisteoir Tionscadail An Eolaíocht agus Taighde N/A (SatCen) Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh Torrejon de Ardoz (an Spáinn)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach Páras (an Fhrainc)
Ceann Aonaid – Aonad Drugaí an AE An Riarachán Poiblí Eorpach AD 9 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Sinsearach Eolaíochta – Faisnéisíocht Cheimiceach An Eolaíocht agus Taighde AD 8 (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia Parma (an Iodáil)
Speisialtóir Dlí Dlí AD 6 (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach Amstardam (an Ísiltír)
Ceann na Rannóige um Oiliúint Sláinte Poiblí An Eolaíocht agus Taighde AD 8 (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú Stócólm na Sualainne
Ceann Aonaid – Coireacht Eagraithe an AE An Riarachán Poiblí Eorpach AD 9 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir Sinsearach – Ailtire Réitigh TFC Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir - Cibear-eolaíocht An Riarachán Poiblí Eorpach AD 6 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Sinsearach um Straitéis agus Pleanáil Ghnó An Riarachán Poiblí Eorpach AD 9 FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Vársá (an Pholainn)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir – Seirbhísí san Ionad Oibre Teicneolaíocht Faisnéise AD 6 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Cúntóirí/Rúnaithe Dlí AST 3 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sineirgí An Riarachán Poiblí Eorpach AD 6 An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan An Bhruiséil (an Bheilg)
Legal Officer Dlí N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg) no deadline for application
Dochtúir leighis Acmhainní Daonna AD 9 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir Seirbhíse TF Teicneolaíocht Faisnéise AST 3 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóir córas TFC Teicneolaíocht Faisnéise AD 6 (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil Cóbanhávan (an Danmhairg)
Cúntóir IT Teicneolaíocht Faisnéise N/A An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Seirbhíse TF Teicneolaíocht Faisnéise AST 4 (EuroCFC) Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Comhordaitheoir Eolaíochta An Eolaíocht agus Taighde AD 9 (FRA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha an Vín (an Ostair)
Cúntóirí/Rúnaithe Teangacha N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Saineolaí náisiúnta ar iasacht Cumarsáid, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, An Riarachán Poiblí Eorpach, Caidreamh seachtrach, Dlí, Foireann tacaíochta N/A (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí Páras (an Fhrainc) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht Cumarsáid N/A (EIGE) An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne Vilnias (an Liotuáin)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht Teicneolaíocht Faisnéise N/A (ENISA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chibearshlándáil an Aithin (an Ghréig)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht Cumarsáid, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, An Riarachán Poiblí Eorpach, Caidreamh seachtrach, Dlí, Foireann tacaíochta N/A (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí Páras (an Fhrainc) no deadline for application
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) An Riarachán Poiblí Eorpach FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Oibríochtaí slándála, lena n-áirítear slándáil réigiúnach (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) Cumarsáid FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Job vacancies

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (CEPOL) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí
Áit(eanna): Búdaipeist (an Ungáir)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach tacaíochta airgeadais do thionscadail chomhair idirnáisiúnta
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: (EMCDDA) An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí
Áit(eanna): Liospóin (an Phortaingéil)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: Joint Research Centre
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhairí Cláir Taighde
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach (IHI JU)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí - Forbairt táirgí sonraí
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Áit(eanna): Cóbanhávan (an Danmhairg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Beartais
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (ACER) an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Speisialtóir - Bainisteoir Tionscadail
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (SatCen) Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Torrejon de Ardoz (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Cibear-eolaíocht
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir – Seirbhísí san Ionad Oibre
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir IT
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Rialála
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán
Áit(eanna): Heilsincí na Fionlainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cartlannaí - Cartlanna leictreonacha
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA)
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhordaitheoir Eolaíochta
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (FRA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha
Áit(eanna): an Vín (an Ostair)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann ar an Aonad CUMARSÁIDE
Domain(s):
Cumarsáid
Institution/Agency: (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
Áit(eanna): Bilbao (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Sinsearach – Ceann Foirne – Bainistíocht Seirbhíse
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir córas TFC
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Áit(eanna): Cóbanhávan (an Danmhairg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Aonaid um Chosc agus Taighde
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
Áit(eanna): Bilbao (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Aonaid TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Sinsearach – Ailtire Réitigh TFC
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sineirgí
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir – Scrúdaitheoir Fóiréinseach, Fóiréinsic Malware
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaí aistriúcháin na Bulgáire
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sinsearach Eolaíochta – Faisnéisíocht Cheimiceach
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia
Áit(eanna): Parma (an Iodáil)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Aonaid – Aonad Drugaí an AE
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sinsearach um Straitéis agus Pleanáil Ghnó
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Seirbhíse TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dochtúir leighis
Domain(s):
Acmhainní Daonna
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhairí ar conradh
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Rannóige um Oiliúint Sláinte Poiblí
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Aonaid – Coireacht Eagraithe an AE
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Seirbhíse TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (EuroCFC) Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Sinsearach sna hEolaíochtaí Aistritheacha
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:

Saineolaí náisiúnta ar iasacht

Teideal an phoist: Saineolaí Beartais
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (eu-LISA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais
Áit(eanna): Taillinn (an Eastóin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Domain(s):
Cumarsáid, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, An Riarachán Poiblí Eorpach, Caidreamh seachtrach, Dlí, Foireann tacaíochta
Institution/Agency: (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (ERCEA) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: