Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Ó am go ham, próiseálann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais, agus iad i mbun a ndualgas, faisnéis phearsanta an tsaoránaigh – i bhfoirm leictreonach, scríofa nó físe. Áirítear le próiseáil: sonraí a bhailiú, a thaifeadadh, a stóráil, a athfháil, a sheoladh, a bhlocáil nó a scriosadh. Is é cúram an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí na rialacha príobháideachta dochta atá ann, lena rialaítear na gníomhaíochtaí sin, a chur i bhfeidhm.

In 2004 a bunaíodh Oifig an Mhaoirseora. Sa Bhruiséil atá sí lonnaithe. Faoi láthair, tá thart ar 60 ball foirne fostaithe ag an Oifig, agus iad ag obair i gcúig cinn d’aonaid agus rannán. Chomh maith leis an bhfoireann atá fostaithe ar bhonn reachtach, tá cláir ann le haghaidh saineolaithe náisiúnta sealadacha agus le haghaidh oiliúnaithe.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)