Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Coiste Eorpach na Réigiún

Comhlacht comhairleach de chuid an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe sa Bhruiséil is ea Coiste na Réigiún, ar a bhfuil ionadaithe, ó gach ceann de na Ballstáit, a toghadh go háitiúil agus go réigiúnach. Is féidir leo a dtuairimí a nochtadh sa Choiste maidir le reachtaíocht an Aontais a mbeidh tionchar díreach aici ar réigiúin agus cathracha.

Chun post a fháil mar oifigeach le Coiste na Réigiún, ní mór duit comórtas oscailte, a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne do na hinstitiúidí ar fad, a dhéanamh. Fostaíonn an Coiste baill foirne shealadachabaill foirne ar conradh freisin. Féadfaidh fostaithe i gcomhlachtaí áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta, nó in eagraíochtaí idir-rialtasacha iarratas a dhéanamh ar phoist mar shaineolaithe náisiúnta ar iasacht freisin.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)