Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Institiúidí an Aontais

Is iad institiúidí an Aontais atá i gcroílár chóras an Aontais Eorpaigh. Chruthaigh rialtais náisiúnta iad chun cuidiú leo na spriocanna a leagtar amach sna conarthaí bunaidh a bhaint amach, agus is iad príomhchomhlachtaí cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh iad.

Roghnaíonn EPSO iarrthóirí do na hinstitiúidí seo a leanas de chuid an Aontais Eorpaigh: Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Coimisiún Eorpach, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), Coiste Eorpach na Réigiún (CnR), an tOmbudsman Eorpach, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS).

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)
Lucsamburg (Lucsamburg)