Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Tá ECHA ina cheann feadhna ar na húdaráis rialála i dtaobh reachtaíocht cheannródaíoch an Aontais maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme, rud atá chun tairbhe shláinte an duine agus an chomhshaoil, na nuálaíochta agus an iomaíochais san Eoraip. Cuidíonn ECHA le cuideachtaí cloí leis an reachtaíocht, cuireann sé úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn, cuireann sé eolas ar fáil faoi cheimiceáin agus téann sé i mbun gnímh maidir leis na ceimiceáin ar cúis imní iad.

Location
Heilsincí na Fionlainne