Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(ACER) an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

Déanann ACER obair na n-údarás náisiúnta rialála a chomhlánú agus a chomhordú ar leibhéal an Aontais, agus oibríonn sé i dtreo margadh fuinnimh aonair a bhaint amach san Aontas don leictreachas agus don ghás nádúrtha.

Location
Liúibleána (An tSlóivéin)