Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An scrúdóidh an Bord Roghnúcháin m’iarratas ina iomláine agus marcanna á dtabhairt ar bhonn an eolais a thug mé ag céim an scagthóra buanna (Talent Screener)?

Ní scrúdóidh. Is ar bhonn na bhfreagraí a thug tú sa chluaisín Talent Screener, AGUS AR BHONN NA bhFREAGRAÍ SIN AMHÁIN, a dhéantar an roghnú ar bhonn cáilíochtaí.

Ní bhreathnóidh an Bord Roghnúcháin ar aon eolas eile a thug tú i d'iarratas.