Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad é an t-ualú atá ag na critéir sa Scagthóir Buanna (Talent Screener)?

Tabharfaidh an bord roghnúcháin ualú (ó 1 go dtí 3) do gach critéar nó ceist, agus léireoidh an t-ualú sin tábhacht an chritéir nó na ceiste sin le hais critéar agus ceisteanna eile.