Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cén córas marcála a úsáidtear don Scagthóir Buanna (Talent Screener)?

Tabharfar marc idir 0 agus 4 phointe do gach ceann d’fhreagraí na n-iarrthóirí. 

Ansin déantar na pointí a tugadh a iolrú faoin ‘ualú’ agus ansin suimítear na pointí chun teacht ar mharc. Cuirtear marcanna na n-iarrthóirí ar fad in ord ansin chun a dhéanamh amach cé hiad na hiarrthóirí is fearr a bhfuil a bpróifíl in oiriúint do dhualgas an phoist.