Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Torthaí deiridh an chomórtais - DLÍTHEANGEOLAITHE SUALAINNISE (SV) (AD 7)

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú thorthaí an ionaid measúnaithe agus thorthaí deiridh an chomórtais i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí 14/02/2018 An líon iarrthóirí ar an bpainéal: 10 Íosmharc: 161,5​ Foilseofar an painéal in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ar shuíomh gréasáin EPSO faoi cheann tréimhse idir mí amháin agus dhá mhí i ndiaidh torthaí deiridh an chomórtais a bheith foilsithe i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí.

Post date:

Baill an bhoird roghnúcháin

New draft Delete Translate Manage display Iarrtar a choinneáil i gcuimhne go bhfuil an obair agus an plé a dhéanann gach bord roghnúcháin faoi rún agus go bhfuil toirmeasc ar aon duine nach ball den bhord é iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le duine de bhaill an bhoird. Is ag iarrthóirí atá ag feidhmiú na gceart achomhairc atá acu, agus acu sin amháin, atá cead aighneachtaí a chur faoi bhráid Chathaoirleach an bhoird roghnúcháin (trí EPSO ), i scríbhinn, agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar amach sna Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte . Cathaoirleach Peter NORMAN Cathaoirleach malartach Jean-Stéphane LE GLAUNEC Baill Anna Maria KILANDER Indre MOCKAITYTE Panagiotis CHOROS Isabelle RADESTAD Svetlana BELICHINA Vaia VAENA Baill mhalartacha Jonas WINNERLÖV Rita LIUDVINAVICIUTE Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU Charlotta KRISTENSSON Vilija CEILITKAITE Maria PROVATA

Post date:

Cuireadh chun an ionaid measúnaithe

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú an chuiridh chun an ionaid measúnaithe i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí: 13/10/2017 An líon iarrthóirí dá dtabharfar cuireadh chun an ionaid measúnaithe: 13 Gach iarrthóir ar éirigh leis sna trialacha agus a chomhlíonann na coinníollacha incháilitheachta, rachaidh sé ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

Post date:

Torthaí iontrála

New draft Delete Translate Manage display Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017 Number of candidates invited to the translation tests: 26 All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date:

An líon iarratas

New draft Delete Translate Manage display An líon iarratas: 52

Post date: