Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Torthaí deiridh an chomórtais - Slándáil TFC (AD7)

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú thorthaí an ionaid measúnaithe agus thorthaí deiridh an chomórtais i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí 30/10/2017 An líon iarrthóirí ar an bpainéal: 50 Níl aon íosmharc ann – cuirfear ar an bpainéal gach iarrthóir a ghnóthaigh pas. Foilseofar an painéal in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ar shuíomh gréasáin EPSO faoi cheann tréimhse idir mí amháin agus dhá mhí i ndiaidh torthaí deiridh an chomórtais a bheith foilsithe i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí.

Post date:

Léirsiú/stailc

Edit draft Delete Translate Manage display Tabhair do d'aire go mbeidh léirsiú agus stailc sa Bhruiséil an 10/10/2017. Meastar go gcuirfear as don trácht agus go mbeidh athruithe i bhfeidhm ar ghréasán iompair na Beilge. Má tá coinne agat san ionad measúnaithe nó san ionad tástála sa Bhruiséil an lá sin, molaimid duit na socruithe is gá a dhéanamh le cinntiú go mbeidh tú i láthair in am. Tá an t-eolas is déanaí ar na suíomhanna gréasáin seo: Iarnród na Beilge, Iompar poiblí sa Bhruiséil

Post date:

Cuireadh chun an ionaid measúnaithe

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú an chuiridh chuig an Ionad Measúnaithe i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí: 12/05/2017 An líon garbh iarrthóirí dá dtabharfar cuireadh chuig an ionad measúnaithe: 155 An t-íosmharc is gá chun go bhfaighidh iarrthóir cuireadh: 31​

Post date:

Baill an bhoird roghnúcháin

New draft Delete Translate Manage display Iarrtar a choinneáil i gcuimhne go bhfuil an obair agus an plé a dhéanann gach bord roghnúcháin faoi rún agus go bhfuil toirmeasc ar aon duine nach ball den bhord é iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le duine de bhaill an bhoird. Is ag iarrthóirí atá ag feidhmiú na gceart achomhairc atá acu, agus acu sin amháin, atá cead aighneachtaí a chur faoi bhráid Chathaoirleach an bhoird roghnúcháin (trí EPSO ), i scríbhinn, agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar amach sna Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte . Cathaoirleach Petrucci, Walter Cathaoirleach malartach Debille, Godelieve Dehon, Pierre-Jacques Westberg, Lena Baill Duym, Frederik D'Ascanio, Cinzia Buono, Dario Gómez Campos, Fernando Sommer, Reet Izquierdo Peris, Ignacio Henroul, Sabine Minczakiewicz,Grzegorz Demoulin, Benoit Maillot, Pascal Duchesne, Cedric Kasica, Michel Del Castillo Sanchez, Manuel Buniet, Laurent Lemoigne, Brigitte Eerits, Andres Hilbert Park, Vilja Iennaco, Maria Luisa Carrico, Fatima Spisiak, Robert Goch, Wieslawa Jorissen, Marc Küpper, Thomas Sotirchos, Ilias Suarez Samaniego, Luis Györffi, Miklos Carrasco, Gonzalo Lecarte, Jacques Baill mhalartacha Stuer, Gunther Saridaki, Alexandra Bernardini, Marco Offereins, Wouter Mellinger, Frédéric Megaro, Alberto Spiliotis, Georgios Gonzalez Gonzalez, Miguel Janssens, Stephan Alari, Gianluigi Urbanski, Tomasz Collée, Laurent Reibe, Thomas Spirk, Arnaud Vanuytsel, Gunter Guggeis, Alexander Robertson, Barry Gherasim, Dan Todorov, Todor Dalpozzo, Luca Michejeff, Tarja

Post date:

Torthaí iontrála – an dara céim

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú na dtorthaí iontrála i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí: 11/04/2017 An líon iarrthóirí dá dtabharfar cuireadh chun an ionaid measúnaithe: 147 An scagthóir buanna – an t-íosmharc nach mór a ghnóthú le cuireadh chun an ionaid measúnaithe a fháil 31​

Post date:

Torthaí iontrála – an chéad chéim

New draft Delete Translate Manage display Foilsiú na dtorthaí iontrála (an chéad chéim) i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí: 07/03/2017 An líon iarrthóirí a ligfear isteach sa chéad chéim eile (an scagthóir buanna): 264

Post date:

An líon iarratas

New draft Delete Translate Manage display An líon iarratas: 418

Post date: