Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Hakumenettely

EU:n toimielinten työntekijöiden valintamenettelyt vaihtelevat sen mukaan, mistä henkilöstöluokasta on kyse.

Jäljempänä on tarkempaa tietoa kustakin henkilöstöluokasta. Valinnoista vastaa yleensä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO). Erityisesti tämä koskee vakinaisen henkilöstön valintaa.

Tutustu myös EPSOn kokeet -sivuun, jossa on tietoa kokeista ja niissä vaadittavista taidoista.

Lisätietoa on myös henkilöstösäännöissä ja EPSOn Usein kysyttyä -sivulla. Tutustu myös EU:n uraprofiileihin ja avoinna oleviin työtehtäviin.

Vakinainen henkilöstö

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Sopimussuhteinen henkilöstö

Sopimussuhteisia työntekijöitä rekrytoidaan kahdella tavalla:

1) Sopimussuhteiset toimihenkilöt / Jatkuva CAST-valintamenettely 

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen jatkuvan CAST-valintamenettelyn kautta. 

Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool). Koska menettely on jatkuva siinä ei ole määräaikoja, vaan hakijat voivat tehdä hakemuksensa milloin tahansa.

Avointen työpaikkojen sivullamme on jatkuvan CAST -menettelyn kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka kattaa eri aloja. Näitä ovat esimerkiksi rahoitus, poliittiset asiat / EU-politiikka, sihteeri- ja virkailijatehtävät, tietotekniikka, lainsäädäntö, viestintä jne. Hakijoiden on noudatettava annettuja hakuohjeita.   

Hakijoiden on luotava oma EPSO-tili ja kirjattava henkilötietonsa sekä koulutus- ja työhistoriansa CAST-hakemustietokantaan.

Hakemuksen lähettäminen jatkuvaan CAST-valintamenettelyyn ei tarkoita, että hakija automaattisesti kutsuttaisiin kokeisiin. 

Kun jollakin EU-toimielimellä, -elimellä tai -virastolla on tarve rekrytoida työntekijöitä, se voi etsiä CAST-hakemustietokannasta kyseiseen työhön sopivia hakijoita.

Nämä esivalitut hakijat kutsutaan EPSOn järjestämiin kokeisiin: tietokonepohjaiset monivalintakokeet, joissa testataan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä; kompetensseja mittaava koe (erikoisalan hallinnasta) tai kielikoe (lingvisteille).  Koejärjestelmään ollaan tekemässä muutoksia, ja EPSO vastaa toistaiseksi ainoastaan päättelykykyä mittaavien kokeiden järjestämisestä mutta ei kompetensseja mittaavista kokeista. EU:n toimielinten palvelukseen ottavat yksiköt mukauttavat vastaavasti sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyä ja pitävät oman toimielimensä muut yksiköt ajan tasalla tarvittavista toimista.

Hakijat, jotka läpäisevät nämä kokeet, voidaan kutsua haastatteluun ja mahdollisesti ottaa palvelukseen.

Lisätietoa menettelystä on jatkuvan CAST-valintamenettelyn sivulla, jossa hakemuksen voi tehdä suoraan.  

 

2) Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Ad hoc -työpaikat

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat myös palkata sopimussuhteisia työntekijöitä erikoistehtäviin tapauskohtaisesti. Tällaisia asiantuntijatehtäviä on monenlaisia, kuten rahoitusasioiden avustaja, webmaster, yhteiskuntatieteilijä, kyberturvallisuuden suunnittelija jne. 

Jatkuvasta CAST-menettelystä poiketen jokaisessa työpaikkailmoituksessa on hakuaika ja se sisältää tiedot hakemisesta, rekrytointimenettelystä jne.

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot julkaisevat ad hoc -työpaikkailmoituksia, ja niillä on omat haku- ja rekrytointimenettelynsä. 

Sopimussuhteisen henkilöstön työpaikkailmoitukset julkaistaan avointen työpaikkojen sivulla. 

Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaisia toimihenkilöitä otetaan palvelukseen virkamiesten sijaisiksi tai vahvistamaan tiettyjä yksiköitä. Sopimus tehdään yleensä määräajaksi

Väliaikaisten toimihenkilöiden tehtäviä on monenlaisia, kuten yhteiskuntatieteilijä, hankepäällikkö, kääntäjä, tiedeanalyytikko ja ohjelmavastaava. 

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot julkaisevat väliaikaisten toimihenkilöiden hakuilmoituksia EPSOn avointen työpaikkojen sivulla, ja niillä on omat valintamenettelynsä.

Kunkin tilanteen erilaisista tarpeista riippuen EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat delegoida valintamenettelyn toteuttamisen EPSOlle. Tällaisessa tapauksessa valintamenettelyyn liittyy kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot toimenkuvasta, kelpoisuusehdoista ja valintakokeista.

Työpaikkailmoituksiin voi tutustua EU-toimielinten ja -elinten työpaikkasivuilla.
 

Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat EU-maiden virkamiehiä, jotka tulevat määräajaksi työskentelemään johonkin EU-toimielimeen tai -virastoon.

Kansalliset asiantuntijat tuovat EU:n käyttöön oman asiantuntemuksensa ja erityisosaamisensa, joka voi liittyä esimerkiksi tekniikkaan, turvallisuuteen, lainsäädäntöön tai talouteen.

Kansallisten asiantuntijoiden tehtävistä ilmoitetaan usein EPSOn avointen työpaikkojen sivulla. Avointa toimea koskeva ilmoitus sisältää yksityiskohtaiset tiedot valintamenettelystä, määräaikaisen työkomennuksen edellytyksistä, kelpoisuusehdoista ja työtehtävien luonteesta. 

EU-toimielimillä, -elimillä ja -virastoilla on omat haku- ja rekrytointimenettelynsä. 

Lisätietoa hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista.

Muut työntekijäryhmät
  • Tilapäistyöntekijät

EU:n toimielimet palkkaavat tiettyihin tehtäviin tilapäistyöntekijöitä työvoimanvälitysyritysten kautta. Nämä työntekijät eivät kuulu EU:n varsinaiseen henkilöstöön.

Tilapäistyöntekijöitä tarvitaan erilaisissa suorittavan työn tehtävissä sekä muissa teknisissä ja erityistehtävissä.

Tilapäistyövoimaa välittävät yritykset – Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8–10
1000 Bruxelles
Puhelin: +32 2 643 4790
Sähköposti: inhouse_1230@randstad.be
Verkkosivusto: www.randstad.be

Start People
Rue Royal 153
1210 Brussels
Puhelin: +32 2 212 1920
Sähköposti: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Puhelin: +32 2 513 14 14
Sähköposti: publicsector@daoust.be
Verkkosivusto: www.daoust.be

 

Tilapäistyövoimaa välittävät yritykset – Luxemburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • EU-asiantuntijat

EU:n politiikan alojen asiantuntijat voivat rekisteröityä EU-toimielinten ja -virastojen ylläpitämiin asiantuntijatietokantoihin.

Rekisteröityneitä asiantuntijoita palkataan tarvittaessa erityistehtäviin.

Lisätietoa: Hae asiantuntijaksi Euroopan komissioon

Lisätietoa tutkimusalan asiantuntijatehtävistä: EU:n tutkimus- ja kehitystietopalvelu (CORDIS)

 

  • Euroopan parlamentin jäsenten avustajat

Parlamentin jäsenten avustajat auttavat jäseniä suoraan näiden työssä ja hoitavat monenlaisia tehtäviä jäsenten ohjauksessa ja alaisuudessa. Toimipaikat sijaitsevat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxemburgissa.

Lisätietoa on saatavilla Euroopan parlamentin sivustolla.

Tietoa ryhmäkohtaisista rekrytointimenettelyistä on Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien sivustoilla.

 

  • Kielialan freelancerit

EU:n toimielimet käyttävät säännöllisesti freelancekääntäjiä ja -tulkkeja.

Freelancekääntäjät:

  • jos haluat kääntää Euroopan komissiolle, seuraa sen julkaisemia tarjouspyyntöjä
  • jos haluat kääntää unionin tuomioistuimelle, tutustu sen freelancesivulla julkaistuihin hankintailmoituksiin.

Freelancetulkit: Tutustu Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tuomioistuimen tulkkihakumenettelyyn sivustolla Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin.

 

  • Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Kiinteistöjen huollosta sekä kahvila- ja ruokalapalveluista vastaavat työntekijät rekrytoidaan ulkopuolisten alihankkijoiden kautta.

Alihankkijat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella.

Lisätietoa: EU:n rahoitus, avustukset ja tarjouskilpailut