Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO mitmekesisuse katseuuring – peamised tulemused

EPSO sai Euroopa mitmekesisuse kuuks (mis toimub igal aastal mais) valmis põhjaliku analüüsi mitmekesisuse katseuuringu raames saadud vastustest. Uuring korraldati 2021. aastal.

Uuringu raames saadud rohkem kui 6000 vastuse ja vastajate lisatud kommentaaride alusel valmis meie uus brošüür, kust leiab uuringu peamised tulemused ja järeldused, sealhulgas EPSO praegustel konkurssidel osalejate olulisimad omadused.

Lisaks brošüürile oleme avaldanud teabelehe, milles on kokkuvõtlikult esitatud põhiteave EPSO mitmekesisuse katseuuringust.

Samuti leiab brošüürist tagasisidet uuringu ja selle piirangute kohta ning edasise tegevuskava, et jõuda paremini alaesindatud elanikkonnarühmadeni. Eesmärk on suurendada EPSO konkurssidel osalevate kandidaatide talendipagasi mitmekesisust, et liikmesriikide mitmekesisus oleks Euroopa avalikus teenistuses paremini esindatud.

Ajakohastamise kuupäev
26/05/2023 - 16:00