Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas sooviksite töötada ELis?

Allpool on esitatud kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: alaliste ametnike konkursid ja lepinguliste töötajate (CAST) valikumenetlused – kandideerimistähtajata (CAST Permanent) valikumenetlused.

Valige, milline vastab teie oskustele, ja vaadake, kuidas kandideerida.

Job title Domain(s) Grade Institution/EU body Location(s) Deadline
Transpordi valdkonna administraatorid Euroopa avalik haldus AD 7 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Strasbourg (Prantsusmaa), Luxembourg (Luksemburg)
Tuumaenergia valdkonna ametnikud Teadus- ja uurimistegevus AD 7 ELi institutsioonid, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) Luxembourg (Luksemburg), Geel (Belgia), Petten (Madalmaad), Karlsruhe (Saksamaa), Ispra (Itaalia), Brüssel (Belgia), Sevilla (Hispaania)
Tuumajulgeoleku inspektorid Teadus- ja uurimistegevus AD 7 ELi institutsioonid, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) Luxembourg (Luksemburg), Karlsruhe (Saksamaa), Ispra (Itaalia), Petten (Madalmaad), Geel (Belgia), Brüssel (Belgia), Sevilla (Hispaania)
Kommunikatsioon
Job title Grade
Teabevahetus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Majandus, rahandus ja statistika
Job title Grade
Finantsvaldkond (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Euroopa avalik haldus
Job title Grade
Hoonete haldamine (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) FG III, FG IV
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) FG III, FG IV
Infotehnoloogia
Job title Grade
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) FG III, FG IV
Keeled
Job title Grade
Korrektorid (CAST Permanent) FG III
Tõlkijad (CAST Permanent) FG IV
Õigusvaldkond
Job title Grade
Õigus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Tugitöötajad
Job title Grade
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) FG IV
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) FG II
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) FG I
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) FG II
Personalihaldus
Job title Grade
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Security
Job title Grade
Turvatoimingud, sealhulgas piirkondlik turvalisus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Turvatoimingud (CAST Permanent) FG II
Tehniline turvalisus (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Teabe ja dokumentide turvalisus (CAST Permanent) FG III, FG IV
IT-turve (CAST Permanent) FG III, FG IV