Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas sooviksite töötada ELis?

Siit leiate mitmeid töövõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik valikumenetlused, mida EPSO korraldab: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida endale sobivaid töövõimalusi ELis.

Tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik töökohtadest, millele on praegu võimalik kandideerida. Vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehtedelt.

Tutvuge ka ELi ametite võrgustiku vabade töökohtade lehega.


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Slovaki õiguskeele (SK) eksperdid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Inglise õiguskeele (EN) eksperdid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Hollandi keele (NL) juristid-lingvistid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Hispaania õiguskeele (ES) eksperdid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Portugali õiguskeele (PT) eksperdid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Leedu õiguskeele (LT) eksperdid Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Job vacancies
Alaline ametnik
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Dokumendihaldus ja arhiivid Poliitikaametnik Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Turvaassistent Security FG III Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projekti nõunik Teadus- ja uurimistegevus FG IV Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) Brüssel (Belgia)
Ravimite ja meditsiiniseadmete vajaku ametnik Euroopa avalik haldus FG IV (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
Suhtlusassistent Euroopa avalik haldus FG III (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
STATISTIK Majandus, rahandus ja statistika FG IV Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
haldusassistent
Tugitöötajad FG III Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Ekspert – andmetoodete arendamine Infotehnoloogia FG IV (EEA) Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen (Taani)
Rahvusvaheliste koostööprojektide finantstoe ametnik Tugitöötajad FG III (EMCDDA) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus Lissabon (Portugal)
Asutuseväline Infotehnoloogia FG IV Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Asutuseväline Infotehnoloogia FG IV Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projektijuht Euroopa avalik haldus FG III (CEPOL) Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet Budapest (Ungari)
Bioinformaatika teadur Teadus- ja uurimistegevus FG IV (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Järelevalveprotsesside juht Infotehnoloogia FG IV (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
IT-assistent Infotehnoloogia N/A Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
Arhivaar – elektrooniline arhiiv Euroopa avalik haldus AST 1 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
IKT-süsteemide administraator Infotehnoloogia AD 6 (EEA) Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen (Taani)
Bulgaaria tõlkeosakonna sekretär Keeled AST-SC 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel (Belgia)
Lepingulised töötajad Infotehnoloogia N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
IT-ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
ELi organiseeritud kuritegevuse üksuse juht Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
ELi uimastiüksuse üksuse juht Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
IT-teenuse assistent Infotehnoloogia AST 4 Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) Luxembourg (Luksemburg)
Teaduskoordinaator Teadus- ja uurimistegevus AD 9 (FRA) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet Viin (Austria)
Vanemspetsialist – teenindusjuhtimise meeskonna juht Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Osakonnajuhataja Õigusvaldkond AD 10 (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
Spetsialist – projektijuht Teadus- ja uurimistegevus N/A (SatCen) Euroopa Liidu Satelliidikeskus Torrejon de Ardoz (Hispaania)
Vanemspetsialist – IKT-lahenduste arhitekt Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
õigusspetsialist Õigusvaldkond AD 6 (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
Vanemteadur – keemiainformaatika Teadus- ja uurimistegevus AD 8 (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Personaliametnik Personalihaldus AD 5 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
IT üksuse juht Infotehnoloogia AD 11 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Lähetatud riiklik ekspert Teadus- ja uurimistegevus N/A (FRA) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet Viin (Austria)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon N/A (EIGE) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Vilnius (Leedu)
Muud lepingud
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Õiguslik Assistent Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Väliseksperdid töörühmades – Nanotehnoloogiad Teadus- ja uurimistegevus N/A (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)

Kandideerimiseks avatud

Kas sooviksite töötada ELis?

Siit leiate mitmeid töövõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik valikumenetlused, mida EPSO korraldab: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida endale sobivaid töövõimalusi ELis.

Tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik töökohtadest, millele on praegu võimalik kandideerida. Vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehtedelt.

Tutvuge ka ELi ametite võrgustiku vabade töökohtade lehega.


Job vacancies

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: Ravimite ja meditsiiniseadmete vajaku ametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EMA) Euroopa Ravimiamet
Asukoht(asukohad): Amsterdam (Madalmaad)
Tähtaeg:

Ajutine töötaja

Bewerbungsschluss: IT-teenuse assistent
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC)
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Arhivaar – elektrooniline arhiiv
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Vanemspetsialist – teenindusjuhtimise meeskonna juht
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ELi uimastiüksuse üksuse juht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ELi organiseeritud kuritegevuse üksuse juht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg: