Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas sooviksite töötada ELis?

Siit leiate mitmeid töövõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik valikumenetlused, mida EPSO korraldab: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida endale sobivaid töövõimalusi ELis.

Tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik töökohtadest, millele on praegu võimalik kandideerida. Vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehtedelt.

Tutvuge ka ELi ametite võrgustiku vabade töökohtade lehega.


Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) Euroopa avalik haldus FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Turvatoimingud, sealhulgas piirkondlik turvalisus (CAST Permanent) Security FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Teabevahetus (CAST Permanent) Kommunikatsioon FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Job vacancies
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Üritusi korraldav ametnik Euroopa avalik haldus FG IV (ELA) Euroopa Tööjõuamet Bratislava (Slovakkia)
Ekspert – andmetoodete arendamine Infotehnoloogia FG IV (EEA) Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen (Taani)
haldusassistent
Euroopa avalik haldus FG III (ELA) Euroopa Tööjõuamet Bratislava (Slovakkia)
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Uurimis- ja ennetusüksuse juht Teadus- ja uurimistegevus AD 9 (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur Bilbao (Hispaania)
Spetsialist – kohtuekspertiisi ekspert, pahavara kohtuekspertiis Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
IT-teenuse assistent Infotehnoloogia AST 4 Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) Luxembourg (Luksemburg)
Andmehaldur/-analüütik Infotehnoloogia AD 7 (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)
Bulgaaria tõlkeosakonna sekretär Keeled AST-SC 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel (Belgia)
Arhivaar – elektrooniline arhiiv Euroopa avalik haldus AST 1 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
Rahvatervisekoolituse sektsiooni juhataja Teadus- ja uurimistegevus AD 8 (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Lepingulised töötajad Infotehnoloogia N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Vanemspetsialist – teenindusjuhtimise meeskonna juht Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
IT üksuse juht Infotehnoloogia AD 11 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Spetsialist - Küberluure Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Spetsialist – projektijuht Teadus- ja uurimistegevus N/A (SatCen) Euroopa Liidu Satelliidikeskus Torrejon de Ardoz (Hispaania)
Vanemteadur – keemiainformaatika Teadus- ja uurimistegevus AD 8 (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Spetsialist – töökohateenused Infotehnoloogia AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
õigusspetsialist Õigusvaldkond AD 6 (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
ELi uimastiüksuse üksuse juht Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Osakonnajuhataja Õigusvaldkond AD 10 (EMA) Euroopa Ravimiamet Amsterdam (Madalmaad)
Vanemspetsialist – IKT-lahenduste arhitekt Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
ELi organiseeritud kuritegevuse üksuse juht Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Personaliametnik Personalihaldus AD 5 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
Sünergiaametnik Euroopa avalik haldus AD 6 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte Brüssel (Belgia)
IT-ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Regulatiivametnik Teadus- ja uurimistegevus AD 6 (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet Helsingi (Soome)
IT-assistent Infotehnoloogia N/A Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
TEABEVAHETUSÜKSUSE juhataja Kommunikatsioon AD 9 (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur Bilbao (Hispaania)
IKT-süsteemide administraator Infotehnoloogia AD 6 (EEA) Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen (Taani)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond AD 6 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Teaduskoordinaator Teadus- ja uurimistegevus AD 9 (FRA) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet Viin (Austria)
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Infotehnoloogia N/A (ENISA) Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet Ateena (Kreeka)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon N/A (EIGE) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Vilnius (Leedu)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Euroopa avalik haldus N/A (eu-LISA) (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) Tallinn (Eesti)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond N/A Euroopa Regioonide Komitee Brüssel (Belgia) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Euroopa avalik haldus N/A (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond N/A Euroopa Regioonide Komitee Brüssel (Belgia) no deadline for application
Job vacancies

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: finantsassistent
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: Uuendusliku tervishoiu algatuse ühisettevõte (IHI JU)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Järelevalveprotsesside juht
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: STATISTIK
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sotsiaaltöötaja
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Bioinformaatika teadur
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:

Ajutine töötaja

Bewerbungsschluss: IT üksuse juht
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Vanemspetsialist – teenindusjuhtimise meeskonna juht
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Vanemspetsialist – IKT-lahenduste arhitekt
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: TEABEVAHETUSÜKSUSE juhataja
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Asukoht(asukohad): Bilbao (Hispaania)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IKT-süsteemide administraator
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EEA) Euroopa Keskkonnaamet
Asukoht(asukohad): Kopenhaagen (Taani)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Bulgaaria tõlkeosakonna sekretär
Domain(s):
Keeled
Institution/Agency: Euroopa Liidu Nõukogu
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Vanemteadur – keemiainformaatika
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet
Asukoht(asukohad): Parma (Itaalia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Uurimis- ja ennetusüksuse juht
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Asukoht(asukohad): Bilbao (Hispaania)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Lepingulised töötajad
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Osakonnajuhataja
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (EMA) Euroopa Ravimiamet
Asukoht(asukohad): Amsterdam (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ELi uimastiüksuse üksuse juht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Assistendid/sekretärid
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Andmehaldur/-analüütik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve
Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist – projektijuht
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (SatCen) Euroopa Liidu Satelliidikeskus
Asukoht(asukohad): Torrejon de Ardoz (Hispaania)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Personaliametnik
Domain(s):
Personalihaldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ELi organiseeritud kuritegevuse üksuse juht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Rahvatervisekoolituse sektsiooni juhataja
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: õigusspetsialist
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (EMA) Euroopa Ravimiamet
Asukoht(asukohad): Amsterdam (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sünergiaametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-assistent
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist – kohtuekspertiisi ekspert, pahavara kohtuekspertiis
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuse assistent
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC)
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist - Küberluure
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuste ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuste ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teaduskoordinaator
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (FRA) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Asukoht(asukohad): Viin (Austria)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Arhivaar – elektrooniline arhiiv
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist – töökohateenused
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuste ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Regulatiivametnik
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet
Asukoht(asukohad): Helsingi (Soome)
Tähtaeg:

Lähetatud riiklik ekspert

Bewerbungsschluss: Ekspert
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (eu-LISA) (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet)
Asukoht(asukohad): Tallinn (Eesti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad
Institution/Agency: (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Asukoht(asukohad): Frankfurt (Saksamaa)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (ERCEA) Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet.
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad
Institution/Agency: (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Regioonide Komitee
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Projektiametnik – merevõimekuse tugi
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad
Institution/Agency: (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Regioonide Komitee
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lähetatud riiklik ekspert
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (ENISA) Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
Asukoht(asukohad): Ateena (Kreeka), Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Projektiametniku tugi ELi operatsioonidele
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg: