Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

ELi institutsioonid

ELi institutsioonid on ELi süsteemi keskmes. Need loodi riikide valitsuste poolt, et aidata neil saavutada aluslepingutes sätestatud eesmärke, ning need on Euroopa Liidu peamised otsuseid tegevad organid.

EPSO valib kandidaadid järgmiste ELi institutsioonide jaoks: Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa välisteenistus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitseinspektor.

Location
Brüssel (Belgia)
Luxembourg (Luksemburg)