Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA)

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) on alates 1. aprillist 2021 Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) õigusjärglane. Selle ülesanne on toetada sidusrühmi Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel kvaliteetse programmijuhtimise kaudu, aidates rakendada projekte, mis panustavad CO2-heite vähendamisse ja jätkusuutlikusse majanduskasvu. CINEA rakendab osa ELi rahastamisprogrammidest transpordi, energeetika ja kliimameetmete valdkonnas. 2021.–2027. aasta finantsperspektiivides on amet laiendanud oma portfelli programmidega, mis keskenduvad tugevalt Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe prioriteetidele.

Location
Brüssel (Belgia)