Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kas sõidukulud hüvitatakse?

EPSO ei kata sõidukulusid, mis kaasnevad teie osalemisega arvutipõhistel testidel või eel-/vahekatsetel (valikvastustega testid, e-dokumentide haldus (e-tray) ja tõlketestid).

Juhtumianalüüsiks või valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks kohale kutsutud kandidaatidel, kelle elukoha aadress on väljaspool ELi asuvas riigis, on õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kui need testid on osa hindamiskeskuse etapist (lisateavet leiate asjaomasest konkursiteatest).

Kui osalete hindamiskeskuses korraldatavatel testidel siis võib teil olla õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kuid mitte kõigi kaasnenud tegelike kulude hüvitamist (artikkel 2). Lisaks sellele on elamiskulude katteks mõeldud toetus ette nähtud üksnes juhul, kui hindamiskeskuse erinevad testid leiavad aset kahe järjestikuse päeva jooksul või kui nende vahele jääb kuni kolm päeva (artikkel 6). Teile ei maksta elamiskulude katteks toetust ei hindamiskeskuse testidele eelnenud ega järgnenud kohapeal veedetud öö eest, nagu on ette nähtud järgmiste eeskirjadega:

Oluline!  Palun pange tähele, et teil on alates testi sooritamisest aega 3 kuud, et saata meile täielik taotlus sõidu- ja elamiskulude katmiseks.

Üldiselt võetakse arvutamisel aluseks EPSO kasutajakontol olev elukoha aadress.

Kui teil on õigus saada hüvitist, siis palun:

  •  täitke dokumendid (juriidilise isiku vorm (valige „Füüsiline isik“) ja finantsteabe vorm);
  •  printige ja allkirjastage need;
  •  küsige oma pangalt finantsteabe vormile tempel;
  •  printige, täitke ja allkirjastage hüvitamistaotluse vorm;
  •  saatke eespool nimetatud dokumendid koos oma isikutunnistuse või passi koopiaga ning sõidu- ja/või elamiskulusid tõendavate dokumentidega järgmisel aadressil:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

Selleks et teada saada, kuidas esitada taotlust sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamiseks, lugege palun teemakohast küsimust.