Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Juurdepääsetavus

Seda veebisaiti haldab Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO). See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele ja selle sisu peaks olema kättesaadav ja mõistetav võimalikult paljudele inimestele kedagi diskrimineerimata.

EPSO püüab pakkuda võrdseid võimalusi ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele, olenemata nende soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puuetest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Nõuetele vastavus

See veebisait on kavandatud nii, et see vastab veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v2.1.2. See vastab osaliselt veebisisu juurdepääsetavussuuniste (WCAG) versiooni 2.1 tasemele AA.

Ehkki me püüame saavutada veebisaidi täielikku juurdepääsetavust, ei pruugi teatav sisu, näiteks mõned dokumendid ja videod, olla veel optimeeritud. Oleme neist piirangutest teadlikud. Jälgime olukorda pidevalt ja teeme kõik endast oleneva, et juurdepääsetavuselemente veelgi parandada.

Tagasiside

Palun andke meile tagasisidet, et saaksime olukorda veel paremaks muuta. Kui teil on probleeme selle veebisaidi teatavatele osadele juurdepääsuga, võtke meiega ühendust ja me vastame teile esimesel võimalusel.