Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρακτική άσκηση (τεχνικά προφίλ)

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
03/08/2022
Προθεσμία
08/17/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Παρίσι (Γαλλία)

Όργανο/οργανισμός

Η ΕΑΤ προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε νέες και νέους πτυχιούχους με σκοπό να τους εφοδιάσει με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ καθώς και να τους εξοικειώσει με τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των επιδιώξεων των χρηματοπιστωτικών κανονισμών και των κανόνων εποπτείας γενικότερα, αλλά και των στόχων της ΕΑΤ ειδικότερα.

Οι ασκούμενες και οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων και της διαφάνειας, της προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας, της καινοτομίας, της συμπεριφοράς και των καταναλωτών/καταναλωτριών, της οικονομικής ανάλυσης και της ανάλυσης κινδύνων, της διακυβέρνησης και των εξωτερικών υποθέσεων, των νομικών θεμάτων και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Θα συμβάλουν στο καθημερινό έργο της ΕΑΤ και θα γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον των οργανισμών της ΕΕ, ενώ θα απολαμβάνουν τη συναρπαστική ζωή του Παρισιού.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενες και ασκούμενους για το 2022 περιλαμβάνει έξι προφίλ στους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς:

  • Βοήθεια στο Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, Αναφοράς και Διαφάνειας (DART) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/DART
  • Βοήθεια στο Τμήμα Προληπτικής Ρύθμισης και Εποπτικής Πολιτικής (PRSP) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/PRSP
  • Βοήθεια στο Τμήμα Καινοτομίας, Συμπεριφοράς και Καταναλωτών (ICC) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/ICC
  • Βοήθεια στο Τμήμα Ανάλυσης Οικονομικών και Κινδύνων (ERA) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/ERA
  • Βοήθεια στη Μονάδα Διακυβέρνησης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΑΓΕ) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/GEA
  • Βοήθεια στη Μονάδα Νομικής και Συμμόρφωσης (LC) – αριθ. αναφ. προφίλ: TR TECH 2022/LC

Ποιοι/Ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι και νέες πτυχιούχοι

Διάρκεια: Η πρακτική άσκηση στην ΕΑΤ προσφέρεται για αρχική περίοδο 6 (έξι) μηνών και μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο έως και 12 (δώδεκα) μήνες, η οποία δεν υπερβαίνει συνολική διάρκεια 18 (δεκαοκτώ) μηνών

Αμοιβή: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες