Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων

successful candidate

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2022 

 

Όλοι οι εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων της EPSO δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του αντίστοιχου διαγωνισμού. Από τον Μάιο του 2018 δεν περιλαμβάνονται πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισχύς των ακόλουθων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων έχει παραταθεί. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτών των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί και πάλι μελλοντικά.

Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντοτε αυτήν τη σελίδα για τις πλέον πρόσφατες επικαιροποιήσεις.


Κλειστοί εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων

Δεδομένου ότι η ισχύς των καταλόγων επιτυχόντων για συγκεκριμένο είδος/αριθμό διαγωνισμών έχει παραταθεί αρκετές φορές, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, να κλείσει τους ακόλουθους πίνακες επιτυχόντων: