Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι διαδικασίες επιλογής για απασχόληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τις κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι/-ες.

Διαβάστε τις ενότητες που ακολουθούν για να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε κατηγορία. Σε γενικές γραμμές, ιδίως όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, υπεύθυνη για την επιλογή είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τις δοκιμασίες της EPSO, όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των δοκιμασιών μας και να αποκτήσετε μια εικόνα των δεξιοτήτων που ενδεχομένως χρειάζεται να αναπτύξετε ώστε να επιτύχετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και τη σελίδα «Συχνές ερωτήσεις» της EPSO. Μάθετε περισσότερα για τα προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ της EPSO και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μόνιμο προσωπικό

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με δύο τρόπους:

1) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST (CAST Permanent) 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν μέσω της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST

Η λέξη CAST είναι το ακρωνύμιο του «Contract Agents Selection Tool / Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων», ενώ μόνιμη σημαίνει ότι είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία υποβολής αίτησης.

Στη σελίδα «Θέσεις εργασίας» μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST για θέσεις στους τομείς των οικονομικών, των πολιτικών υποθέσεων / πολιτικών της ΕΕ, θέσεις για γραμματείς και υπάλληλους γραφείου, θέσεις στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών, του δικαίου και της επικοινωνίας, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα. Οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.   

Η διαδικασία απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού EPSO και την εισαγωγή προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών καθώς και πληροφοριών σχετικά με σπουδές στη βάση δεδομένων CAST.

Η υποβολή αίτησης για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST δεν σημαίνει ότι οι υποψήφιοι/-ες θα κληθούν αυτόματα να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες. 

Όποτε προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση στη βάση δεδομένων CAST και να επιλέγουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων των οποίων οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Οι υποψήφιοι/-ες που προεπιλέγονται θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες που διοργανώνει η EPSO: δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες περιλαμβάνουν δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών· δοκιμασία ικανοτήτων (γνώσεων στον τομέα εξειδίκευσης των υποψηφίων) ή δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης (για θέσεις γλωσσομαθών).  Εν αναμονή των προσαρμογών στο σύστημα δοκιμασιών, η EPSO θα είναι υπεύθυνη μόνο για τη διοργάνωση των δοκιμασιών κατανόησης, αλλά όχι για τις δοκιμασίες ικανοτήτων. Οι υπηρεσίες πρόσληψης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα προσαρμόσουν αναλόγως τη διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων και θα ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για την εφαρμοστέα διαδικασία.

Όσοι/Όσες επιτύχουν στις δοκιμασίες μπορούν να κληθούν σε συνέντευξη και ενδεχομένως να προσληφθούν.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία στη σελίδα για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε απευθείας αίτηση.  

 

2) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Ad hoc θέσεις εργασίας

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων, όποτε προκύπτει ανάγκη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητηθεί από εμπειρογνώμονες να καλύψουν διάφορες θέσεις, από θέσεις βοηθών στον τομέα των χρηματοοικονομικών έως θέσεις κοινωνικών επιστημόνων, διαχειριστών ιστοτόπου και μηχανικών κυβερνοασφάλειας, για να αναφέρουμε απλώς μερικές. 

Σε αντίθεση με τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, για κάθε θέση εργασίας ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τη διαδικασία πρόσληψης και όλες τις άλλες λεπτομέρειες.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ δημοσιεύουν ad hoc θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων και καθορίζουν τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων στη σελίδα μας «Θέσεις εργασίας». 

Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να αντικαταστήσουν μόνιμους υπαλλήλους ή να ενισχύσουν ορισμένες υπηρεσίες, συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ενδέχεται να χρειαστούν έκτακτοι υπάλληλοι για διάφορα καθήκοντα, όπως, μεταξύ άλλων, κοινωνικοί επιστήμονες, διαχειριστές έργων, μεταφραστές, επιστημονικοί αναλυτές, προγραμματιστές. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορεί να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις για έκτακτους υπαλλήλους στη σελίδα «θέσεις εργασίας» της EPSO και να διοργανώνουν τα ίδια τη διαδικασία επιλογής.

Ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε μια δεδομένη στιγμή, ενδέχεται να αναθέσουν τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής στην EPSO. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία επιλογής συνοδεύεται από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το ζητούμενο προφίλ εργασίας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις εξεταστικές δοκιμασίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες θέσεις στους ιστότοπους με τις κενές θέσεις εργασίας των θεσμικών και λοιπών οργάνωντης ΕΕ.
 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι ειδικευμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τους προσλαμβάνουν όποτε χρειάζονται προσωπικό που να διαθέτει τις μοναδικές δεξιότητες των ΑΕΕ, στον τεχνικό, νομικό, χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ πολλών άλλων.

Οι θέσεις ΑΕΕ δημοσιεύονται συχνά στη σελίδα «θέσεις εργασίας» της EPSO. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απόσπασης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη φύση των καθηκόντων περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη προκήρυξη κενής θέσης. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης. 

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Άλλα
  • Προσωρινοί υπάλληλοι

Οι προσωρινοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται από γραφεία προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού της ΕΕ.

Οι προσωρινοί υπάλληλοι ασκούν διάφορα χειρωνακτικά, τεχνικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.

Γραφεία απασχόλησης στις Βρυξέλλες

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 643 4790
Ηλ. ταχυδρομείο: inhouse_1230@randstad.be
Ιστότοπος: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Τηλ.: +32 2 212 1920
Ηλ. ταχυδρομείο: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 513 14 14
Ηλ. ταχυδρομείο: publicsector@daoust.be
Ιστότοπος: www.daoust.be

 

Γραφεία απασχόλησης στο Λουξεμβούργο

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Οι εμπειρογνώμονες σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν σε βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, την οποία διατηρούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ.

Στη συνέχεια, οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να προσληφθούν για συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών στον τομέα της Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS).

 

  • Κοινοβουλευτικοί βοηθοί

Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί συνεργάζονται άμεσα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνδράμουν στο έργο τους, ασκώντας μεγάλο αριθμό καθηκόντων. Οι βοηθοί τοποθετούνται σε θέσεις στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους διαδικασίες πρόσληψης.

 

  • Εξωτερικοί μεταφραστές και διερμηνείς

Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς μεταφραστές και διερμηνείς.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός μεταφραστής:

  • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
  • για το Δικαστήριο, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις διαγωνισμών.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακαλείστε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «Διερμηνεία για την Ευρώπη».

 

  • Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Οι υπάλληλοι συντήρησης και εστίασης προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών.

Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα «Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΕ».