Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(FRA) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέσω της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων στην ΕΕ, ο οργανισμός αυτός βοηθά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ.

Location
Βιέννη (Αυστρία)