Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(ECHA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων αποτελεί την κινητήρια δύναμη των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοποριακής νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ο ECHA βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, παρέχει πληροφορίες γι’ αυτά τα προϊόντα και ασχολείται με τα χημικά προϊόντα που εγείρουν ανησυχίες.

Location
Ελσίνκι (Φινλανδία)