Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μεριμνά για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και δεν διαθέτει νομικές εξουσίες, αλλά έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα οικονομικά της ΕΕ.

Απασχολεί κυρίως μόνιμους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται μέσω των καταλόγων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έκτακτους ή συμβασιούχους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Location
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)