Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(ΚΓΦΠ) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Ο CPVO είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, το οποίο καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Location
Ανζέ (Γαλλία)