Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με έδρα το Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφύγουν σε αυτό και ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Η πλειονότητα του προσωπικού των υπηρεσιών του Δικαστηρίου προσλαμβάνεται μέσω των καταλόγων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί έκτακτο προσωπικό ή συμβασιούχους για βοηθητικά καθήκοντα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Location
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)