Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιατί η EPSO εισήγαγε δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή και με εξ αποστάσεως επιτήρηση;

Beginning of July 2021, EPSO introduced remotely proctored computer-based tests for specific competitions and tests and the vast majority of candidates have welcomed the flexibility provided. As of 2023, all competitions be run via remotely proctored tests. This brings a significant gain cost and efficiency-wise, and it is also more environmentally friendly.

Remote test proctoring via our contractor Prometric’s ProProctor application enables candidates to sit the tests from any location while maintaining the integrity of the tests.

Remote test proctoring allows EPSO to progress faster with competition organisation.