Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να αλλάξω ημερομηνία για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Question categories:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης θέσης και της περιόδου των δοκιμασιών, μπορείτε να αλλάξετε ημερομηνία για τη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και υπό τους παρακάτω όρους:

  • πρέπει πρώτα να περιμένετε να τηλεφορτωθεί η επιβεβαίωση της αρχικής σας κράτησης στον λογαριασμό σας EPSO (συνήθως εντός 24 ωρών από την κράτηση ημερομηνίας), δεδομένου ότι η επιβεβαίωση αυτή περιέχει τον σύνδεσμο, τον αριθμό επιβεβαίωσης και τον κωδικό που θα χρειαστείτε για την αλλαγή της ημερομηνίας·
  • μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία της αρχικής σας κράτησης μέχρι την προηγούμενη ημέρα·
  • μπορείτε να επιλέξετε νέα ημερομηνία μόνο για την ίδια περίοδο δοκιμασιών και από τις ημερομηνίες που προσφέρει το σύστημα·
  • πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αλλαγής ημερομηνίας μέχρι την τελευταία οθόνη, διαφορετικά, θα εξακολουθεί να ισχύει η αρχική ημερομηνία που είχατε κρατήσει.

Εξαιρετικές περιστάσεις

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως σοβαρή ασθένεια, γέννηση τέκνου, θάνατος συζύγου, τέκνου, γονέως ή αδελφού, η EPSO μπορεί να επιτρέψει την αλλαγή ημερομηνίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την EPSO, δίνοντας τον αριθμό υποψηφίου και όλα τα σχετικά αποδεικτικά, π.χ. ιατρικό πιστοποιητικό, που πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν την αρχική ημερομηνία που είχατε κρατήσει.

Δεν μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή ημερομηνίας (έστω και λόγω εξαιρετικών περιστάσεων) από μία περίοδο δοκιμασιών σε άλλη. Μπορεί να προσκληθείτε πάλι να κρατήσετε ημερομηνία δοκιμασίας εντός άλλης περιόδου δοκιμασιών μόνο αν προεπιλεγείτε εκ νέου από κάποια υπηρεσία προσλήψεων.

Θα ενημερωθείτε σχετικά μόλις ληφθεί απόφαση· ωστόσο, σημειώστε ότι μόνο δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτές που απαριθμούνται παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη.