Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς αποφασίζει η εξεταστική επιτροπή με πόσες μονάδες θα βαθμολογήσει κάθε απάντηση στον αξιολογητή ταλέντου;

Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει, πριν από την επιλογή και σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

Συνεπώς, η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την κρίση της εξεταστικής επιτροπής για το κατά πόσον οι πληροφορίες στο έντυπο της αίτησής σας πληρούν τα κριτήρια του δελτίου αξιολόγησης.