Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι σημαίνει «στάθμιση» των κριτηρίων της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου»;

Η εξεταστική επιτροπή εφαρμόζει για κάθε κριτήριο επιλογής ή ερώτηση έναν συντελεστή στάθμισης, από 1 έως 3, ο οποίος αντανακλά τη σχετική σπουδαιότητα του κριτηρίου ή της ερώτησης.