Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου στο κέντρο αξιολόγησης για τις δοκιμασίες με φυσική παρουσία;

Την ημέρα που θα παρουσιαστείτε στο κέντρο αξιολόγησης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω:

  • την επιστολή πρόσκλησής σας
  • αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο)
  • έγγραφα που αποδεικνύουν τα έξοδα ταξιδιού σας (κατά περίπτωση).