Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισήμανα μια ανακολουθία μεταξύ των σχολίων όσον αφορά τη συνέντευξή μου βάσει γνώσεων και της βαθμολογίας πού έλαβα στον «Αξιολογητή Ταλέντου». Μήπως έγινε λάθος;

Η αξιολόγηση ταλέντου πραγματοποιείται στο στάδιο αποδοχής, κατά το οποίο η επιλογή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στον «Αξιολογητή Ταλέντου» του δελτίου της αίτησης, ενώ η συνέντευξη βάσει γνώσεων είναι μια δομημένη συνέντευξη που βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον «Αξιολογητή Ταλέντου» και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ειδικών ικανοτήτων σας. Δεδομένου ότι η βαθμολογία σας εξαρτάται από τις συνολικές επιδόσεις σας, μια υψηλή βαθμολογία στον «Αξιολογητή Ταλέντου» δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη υψηλή βαθμολογία στη δομημένη συνέντευξη.