Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η βαθμολογία μου έπρεπε να είναι υψηλότερη, καθώς χειρίζομαι άριστα τη γλώσσα.

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές και ο ανταγωνισμός ιδιαίτερα σκληρός, πρέπει να χειρίζεστε άριστα τον γραπτό λόγο στην κύρια γλώσσα σας, να κατανοείτε άριστα το κείμενο στη γλώσσα του πρωτοτύπου και, ενδεχομένως, να διαθέτετε πολιτισμικές γνώσεις και στις δύο γλώσσες - πρωτοτύπου και μετάφρασης - ή ικανότητα ειδίκευσης σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία.