Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιες είναι οι οδηγίες για τη συμμετοχή σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Question categories:

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής θα βρείτε πληροφορίες για τον αριθμό των ερωτήσεων, καθώς και για τη διάρκεια και τον τρόπο βαθμολόγησης των δοκιμασιών.

Άφιξη στο εξεταστικό κέντρο:

Θα βρείτε τη διεύθυνση του εξεταστικού σας κέντρου στον σύνδεσμο που περιέχει η επιβεβαίωση της κράτησής σας. Η εν λόγω επιβεβαίωση θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας EPSO μόλις κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες. Πρέπει να φθάσετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το ραντεβού σας. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε θέση αν φθάσετε με καθυστέρηση ή αν χάσετε το ραντεβού σας.
Σας καλούμε να διαβάσετε στις συχνές ερωτήσεις «Ποιοι κανόνες ισχύουν στα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή;» πριν παρουσιαστείτε στη δοκιμασία.

Δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής:

Θα σας δοθεί η πρώτη διαθέσιμη θέση. Αν φθάσετε νωρίτερα, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να ξεκινήσετε τις δοκιμασίες σας πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Αν υπάρξει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 λεπτών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, π.χ. τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο στο εξεταστικό κέντρο να σάς κρατήσουν νέα ημερομηνία.

Περιπτωσιολογική μελέτη, γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και δοκιμασίες μετάφρασης:

Συνιστάται στους υποψηφίους να προβλέψουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο στο εξεταστικό κέντρο για την περίπτωση που θα υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις. Ορισμένα προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν τη διεξαγωγή της δοκιμασίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατ’ εξαίρεση καθυστερήσεις μέχρι και αρκετών ωρών. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν, αν χρειαστεί, επιτόπου στο εξεταστικό κέντρο.

Έλεγχος ταυτότητας:

Πρέπει να έχετε μαζί σας στο εξεταστικό κέντρο:

  • εκτύπωση της επιβεβαίωσης κράτησης από τον λογαριασμό σας EPSO
  • έγκυρο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς σας με πρόσφατη φωτογραφία σας και την υπογραφή σας, π.χ. διαβατήριο, εθνικό δελτίο ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία, εθνική/περιφερειακή άδεια παραμονής, στρατιωτική ταυτότητα.
  • Αν το δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία δεν φέρει υπογραφή, πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον αποδεικτικό ταυτότητας με υπογραφή, όπως δίπλωμα οδήγησης χωρίς φωτογραφία, τραπεζική/πιστωτική κάρτα.

Τα προσωπικά σας στοιχεία που αναγράφονται στα παραπάνω αποδεικτικά πρέπει να είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας EPSO.

Έναρξη των δοκιμασιών:

Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή του σταθμού εργασίας που έχει κρατηθεί για σας.

 

Μόλις ξεκινήσει η δοκιμασία, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το όνομά σας. Αν η δοκιμασία δεν είναι στο όνομά σας, πατήστε «Όχι» και ενημερώστε αμέσως τον επιτηρητή.
Όλες οι οδηγίες για τις δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος παρουσίασης, των εισαγωγικών απεικονίσεων και της έρευνας, θα εμφανιστούν κατά κανόνα στη δεύτερη γλώσσα σας. Αυτό μπορεί να μην ισχύει για γλωσσικές δοκιμασίες.
Οι δοκιμασίες θα γίνουν στις γλώσσες που έχετε επιλέξει στην αίτησή σας. Μπορείτε να ελέγξετε την επιλογή σας στον λογαριασμό σας EPSO. Σημειώστε ότι οι επιλογές γλώσσας δεν μπορούν να αλλάξουν από τη στιγμή που θα υποβληθεί η αίτηση. 
Σε κάθε σταθμό εργασίας θα υπάρχει ο παρακάτω εξοπλισμός: 

  • ένας πίνακας σημειώσεων
  • ένας μαρκαδόρος
  • ένα ποντίκι για δεξιόχειρες
  • ΜΟΝΟ για τις δοκιμασίες των διαδικασιών επιλογής CAST/P: μια αριθμομηχανή χειρός βασικών λειτουργιών (ίδια ή παρεμφερής με την εικόνα παρακάτω, ανάλογα με το πού βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο). Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται απλές αριθμομηχανές, δεν θα δίνονται πλέον οδηγίες χρήσης για αυτές. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η αριθμομηχανή (όπως και η απαλοιφή της μνήμης) προτού ξεκινήσουν οι δοκιμασίες
  • μια αριθμομηχανή στην οθόνη του υπολογιστή (βλ. εικόνα 4 παρακάτω) αν εξετάζεστε σε αριθμητικούς υπολογισμούς
  • ακουστικά μιας χρήσης (αν το ζητήσετε)
  • προστατευτικά ακοής, που τοποθετούνται πάνω στο διαχωριστικό μεταξύ των σταθμών εργασίας, ή εφόσον ζητηθούν.

Προτού ξεκινήσετε τις δοκιμασίες, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα. Αν χρειαστείτε βοήθεια κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, ειδοποιήστε έναν επιτηρητή υψώνοντας το χέρι σας.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

 

Πρόγραμμα παρουσίασης:

Προτού ξεκινήσετε τις δοκιμασίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα 5λεπτο ή 10λεπτο (ανάλογα με το είδος της δοκιμασίας) πρόγραμμα παρουσίασης των δοκιμασιών και του τρόπου απάντησης.
Δεδομένου ότι το περιβάλλον των δοκιμασιών και η πλοήγηση εντός της δοκιμασίας θα έχουν εξηγηθεί λεπτομερώς στο πρόγραμμα παρουσίασης, θα θεωρηθεί ότι οι υποψήφιοι γνωρίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες και επομένως η EPSO δεν θα κάνει δεκτά σχετικά παράπονα.
Σε ορισμένες ερωτήσεις ενδέχεται να χρειάζεται να κυλήσετε τη σελίδα προς τα κάτω για να δείτε όλη την ερώτηση και όλες τις δυνατές απαντήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα παρουσίασης, πατήστε «END» για να ξεκινήσετε τη δοκιμασία.

Διαλείμματα και λήξη των δοκιμασιών:

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις δοκιμασίες.
Μπορεί να προβλέπεται προαιρετικό διάλειμμα σε συγκεκριμένη στιγμή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Η ακριβής στιγμή θα ανακοινώνεται στην επιστολή πρόσκλησής σας.
Προσέξτε να μην τερματίσετε από απροσεξία το διάλειμμά σας (κάνοντας κλικ στο «END») γιατί στην περίπτωση αυτή θα μεταφερθείτε αυτόματα στην επόμενη δοκιμασία.
Αν βγείτε από την αίθουσα των δοκιμασιών σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών (μη προγραμματισμένο διάλειμμα), δεν θα σας δοθεί επιπλέον χρόνος.
Αν ολοκληρώσετε κάποιες από τις δοκιμασίες νωρίτερα, μπορείτε να αποχωρήσετε αθόρυβα από την αίθουσα αφού ειδοποιήσετε έναν επιτηρητή.
Πρέπει να υπογράφετε κάθε φορά που εισέρχεστε στην αίθουσα ή εξέρχεστε από αυτή.

Έρευνα:

Στο τέλος των δοκιμασιών (με εξαίρεση τη δοκιμασία e-tray), θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε 5λεπτη προαιρετική έρευνα σχετικά με την εμπειρία σας από τις δοκιμασίες. Μέσω αυτής της έρευνας δεν μπορείτε να κάνετε σχόλια/παρατηρήσεις για τεχνικά θέματα, ούτε να ζητήσετε την ακύρωση ερωτήσεων (βλέπε σχετικές Συχνές Ερωτήσεις). Η έρευνα δεν βαθμολογείται.

Μετά τις δοκιμασίες:

Με τη λήξη των δοκιμασιών μπορείτε να ζητήσετε βεβαίωση της συμμετοχής σας στο εξεταστικό κέντρο.
Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών δεν δίνονται στα εξεταστικά κέντρα.
Αφού κλείσει το παράθυρο των δοκιμασιών, η Prometric επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και τα στέλνει στην EPSO, όπου αυτά εγκρίνονται από την εξεταστική επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
Αν χρειαστεί, η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας μπορεί να παραταθεί.